Silverlight là gì?

Tháng Bảy 18, 2008

1. Silverlight là gì?

– là một công nghệ mới được phát triển dựa trên mô hình plugin. Tức là bạn phải download và cài đặt nó thì bạn mới xem được những nội dung được phát triển bởi silverlight.

– Silverlight có khả năng truyển tải dữ liệu, âm thanh, hình ảnh chất lượng cao một cách nhanh chóng.

– Silverlight cung cấp nhiều tính năng tương tự như Flash. Nhưng hỗ trợ các ngôn ngữ được phát triển trong môi trường .NET như Ajax, C#, VB.NET… Vì vậy các lập trình viên có thể viết mã client-side cho silverlight cùng một ngôn ngữ như khi họ viết trong server-side.

2. Đặc điểm của Silverlight

có một số đặc điểm;

Hỗ trợ rất nhiều trình duyệt như: IE (6.0 or higher), Firefox (1.5 or higher), Safari 2.0. và các hệ điều hành như: Windows Vista, XP, Mac X. nhưng bên cạnh đó, Silverlight phiên bản 1.1 hiện tại vẫn chưa làm việc trên hệ điều hành Linux, và môi trường mono. Nhóm Mono hiện đang phát triển một dự án có tên là Moonlight được hỗ trợ từ Microsoft. (http://mono-project.com/Main_Page)

2D Drawing: hỗ trợ đồ họa 2D, tất cả nội dung bạn thiết kế, đc silverlight định nghĩa như các shapes và paths, vì ậy bạn có thể quản lý nội dung trên máy khách.

Animation

Media: Hỗ trợ trình chạy Windows media player, Windows Media Video. Điều giúp cho bạn phát triển các ứng dụng media mà không cần sử dụng ActiveX control. Microsoft cung cấp một dịch vụ cho phép lưu trữ các file media lên tới 4GB tại: http://silverlight.live.com.

CLR: Silverlight tích hợp cả việc biên dịch và các trình dọn rác như Garbage Collector, JIT (Just in time) compiler,…

Tương tác webservice: các ứng dụng silverlight có tể tương tác với các ứng dụng webservice hay WCF (Windows Commmunication Foundation) web services.

Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ của Microsoft: http://silverlight.net/Learn/

3. Tạo một project Silverlight

Có 2 cách để các bạn tạo một dự án tích hợp Silverlight:

– c1: Tạo các file HTML tích hợp nội dung của SIlverlight: bạn đặt các file HTML trong thư mục website ASP.NET. Với phương pháp này các bạn không thể sử dụng các control của ASP.NET và không quản lý chúng bên phía server được

– c2: đặt nội dung Silverlight trong một form của file ASP.NET: Để bắt đầu phương pháp này bạn phải nắm được một chút về XAML web control. Có một điều ở phương pháp này đó là mọi thứ đều đc xử lý trên server.

Visual Studio cung cấp 2 cách để phát triển các ứng dụng silverlight.

Tạo Silverlight project: một dự án Silverlight bao gồm các file XAML, định nghĩa nội dung và mã, và các trang web HTML mà đăng tải nội dung. Silverlight là công nghệ client-side, vì thế bạn có thể yêu cầu những trang HTML này trực tiếp trong trình duyệt. VS không cần sử dụng nó để tích hợp web server.

Sử dụng các control XAML trong web form của ASP.NET: điều này cho phép bạn sử dụng các control của Silverlight giống như việc bạn sử dụng các control của ASP.NET. Các điều khiển xaml này không được tạo ra như việc kéo chuột trực quan như các điều khiển của form ASP.NET.

3.1 Tạo Silverlight project

Advertisements